sòng bạc okada - trang web chính thức

THÔNG TIN ĐÀO TẠO – CẤP CHỨNG CHỈ

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO NHÀ GIÁO DẠY TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP – TRUNG CẤP – CAO ĐẲNG

sòng bạc okada tuyển sinh lớp bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho người có nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề các hệ Sơ cấp – Trung cấp – Cao đẳng. Tuyển sinh thường xuyên căn cứ Quyết định số 86/QĐ-CĐGTVTTWIII ngày 22/6/2023 của Hiệu trưởng sòng bạc okada về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ trung cấp, cao đẳng; trình độ sơ cấp.

Quyết định ban hành chương trình đào tạo.

Xem chi tiết chương trình bồi dưỡng CCSPN hệ Cao đẳng – Trung cấp: tại đây

Xem chi tiết chương trình bồi dưỡng CCSPN hệ Sơ cấp: tại đây

  • Xem danh sách cấp chứng chỉ SPDN năm 2023: tại đây
All in one