sòng bạc okada - trang web chính thức

THÔNG TIN ĐÀO TẠO – CẤP CHỨNG CHỈ

CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHỨNG CHỈ NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO NHÀ GIÁO DẠY TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP – TRUNG CẤP – CAO ĐẲNG

sòng bạc okada tuyển sinh lớp bồi dưỡng chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm cho người có nhu cầu bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề các hệ Sơ cấp – Trung cấp – Cao đẳng. Tuyển sinh thường xuyên căn cứ Quyết định số 86/QĐ-CĐGTVTTWIII ngày 22/6/2023 của Hiệu trưởng sòng bạc okada về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ trung cấp, cao đẳng; trình độ sơ cấp.

Quyết định ban hành chương trình đào tạo.

Chương trình bồi dưỡng CCSPN hệ Cao đẳng – Trung cấp

Chương trình bồi dưỡng CCSPN hệ Sơ cấp

Danh sách cấp phát chứng chỉ SPDN 

All in one