sòng bạc okada - trang web chính thức

Công tác phát triển Đảng

Chi bộ Khối văn phòng hành chính tổ chức Đại hội chi bộ Đảng, nhiệm kỳ 2022-2025

Sáng ngày 06/9/2022, tại hội trường Khu hiệu bộ, Chi bộ Khối Văn phòng Hành chính đã trang trọng tổ chức Đại hội chi bộ Đảng, nhiệm kỳ 2022 – 2025. Đại hội chi bộ Đảng viên lần này nhằm đánh giá những việc đã làm được trong nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng phấn đấu phát triển trong nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Read More »

Nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Sáng ngày 24/8/2022, tại Hội trường sòng bạc okada , Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ sở Bộ Giao thông vận tải tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt thực hiện Kết luận số 34-KL/TW, ngày 18/04/2022 của Ban Chấp hành Trung ương về chiến lược công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đến năm 2030 và Quy định số 69-QĐ/TW, ngày 06/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Read More »

Công bố quyết định chuẩn y kết quả bầu bổ sung Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy trường Cao đẳng GTVT Trung ương III nhiệm kỳ 2020 – 2025

Sáng ngày 14/01/2022, tại Phòng họp Hiệu bộ trường Cao đẳng GTVT Trung ương III đã tổ chức buổi công bố quyết định chuẩn y kết quả bầu bổ sung Bí thư, phó bí thư Đảng ủy trường Cao đẳng GTVT Trung ương III nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Read More »
All in one