sòng bạc okada - trang web chính thức

MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG GTVT TRUNG ƯƠNG III

I. MỤC TIÊU.
1.  Mục tiêu chung:

a) Đào tạo người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp theo các ngành nghề đào tạo ở trình độ giáo dục nghề nghiệp gồm: cao đẳng, trung cấp và sơ cấp; có đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, có sức khỏe phù hợp với nghề nghiệp nhằm tạo điều kiện cho người lao động có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm, tham gia lao động trong và ngoài nước hoặc tiếp tục học tập nâng cao trình độ, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội, cũng cố an ninh quốc phòng;
b) Chương trình đào tạo được xây dựng theo chương trình khung của Bộ Lao Đông – Thương Binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chương trình bảo đảm liên thông giữa các cấp trình độ; phù hợp với thực tiễn thiết bị, công nghệ tiên tiến và nhu cầu sử dụng lao động của thị trường.

2.  Mục tiêu cụ thể:
     a.  Bậc đào tạo hệ Cao đẳng, Trung cấp và Sơ cấp:

TT Tên ngành nghề đào tạo Quy mô tuyển sinh
TC SC
1 Công nghệ ô tô 120 30  
2 Xây dựng cầu đường bộ 100    
3 Điện công nghiệp 50 30  
4 Điện tử công nghiệp 50    
5 Cắt gọt kim loại 50 30  
6 Hàn 30 30  
7 Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy   15  
8 Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí 30 30 90
9 Quản trị mạng máy tính 30    
10 Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính 30    
11 Thiết kế trang web   20  
12 Kế toán doanh nghiệp 100 30  
13 Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ 70    
14 Quản trị kinh doanh vận tải đường bộ 70    
15 Vận hành máy thi công mặt đường   15 30
16 Vận hành máy thi công nền   30 60
17 Xếp dỡ cơ giới tổng hợp   15 30
18 Điện tử dân dụng     50
19 Điện dân dụng và công nghiệp     80
20 Sửa chữa xe gắn máy     200
21 Kỹ thuật viên sửa chữa điện thoại di động     100
22 Lái xe ô tô     6.000
Tổng cộng: 730 275 6.640

II. NHIỆM VỤ:

1. Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất, dịch vụ ở các trình độ cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề và sơ cấp nghề nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khỏe, đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho họ có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động.
2. Tổ chức xây dựng, duyệt và thực hiện các chương trình, giáo trình, học liệu đối với ngành nghề được phép đào tạo.
3. Xây dựng kế hoạch tuyển sinh, tổ chức tuyển sinh.
4. Tổ chức các hoạt động dạy và học; thi, kiểm tra, công nhận tốt nghiệp, cấp bằng, chứng chỉ theo quy định của Bộ LĐ TB&XH, Bộ GD&ĐT.
5. Tuyển dụng, quản lý đội ngủ giáo viên, cán bộ, nhân viên của Trường đủ về số lượng; Phù hợp với ngành nghề, quy mô và trình độ đào tạo theo quy định của pháp luật.
6. Tổ chức nghiên cứu khoa học; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ; thực hiện sản xuất, kinh doanh và dịch vụ khoa học, kỹ thuật theo quy định của pháp luật.
7. Tư vấn đào tạo, tư vấn việc làm miễn phí cho người học.
8. Tổ chức cho người học tham quan, thực tập tại doanh nghiệp.
9. Phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, gia đình người học trong hoạt động đào tạo.
10. Tổ chức cho giáo viên, cán bộ, nhân viên và người học tham gia các hoạt động xã hội.
11. Thực hiện dân chủ, công khai trong việc thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ vào giảng dạy và hoạt động tài chính.
12. Đưa nội dung giảng dạy về ngôn ngữ, phong tục tập quán, pháp luật có liên quan của nhà nước mà người lao động đến làm việc và pháp luật có liên quan của người Việt Nam vào chương trình đào tạo, khi tổ chức đào tạo cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo quy định của Bộ LĐ TB&XH và các Bộ, Ngành liên quan.
13. Quản lý, sử dụng đât đai, cơ sở vật chất, thiết bị và tài chính của trường theo quy định của pháp luật.
14. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo quy định.
15 Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.
All in one