sòng bạc okada - trang web chính thức

Sứ Mệnh – Tầm Nhìn

I. Sứ mệnh

Trường Cao đẳng Giao thông vận tải Trung ương III là nơi cung cấp cho người học các chương trình đào tạo nghề chất lượng cao về kinh tế và kỹ thuật, đồng thời nghiên cứu ứng dụng và triển khai các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ vào đời sống, góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.

II. Tầm nhìn:

sòng bạc okada trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp đạt chuẩn trường chất lượng cao.

Mô hình phát triển nhà trường đến năm 2030
Mô hình phát triển nhà trường đến năm 2030
View góc chụp từ cổng trường sang khu giảng đường A
View thực tế – góc chụp từ cổng trường sang khu giảng đường A, đưa vào hoạt động từ 2017
Khu giảng đường C (5 tầng) đưa vào hoạt động từ năm 2015)
All in one