sòng bạc okada - trang web chính thức

Download Hồ Sơ Tuyển Sinh 2024

Hồ sơ Cao đẳng gồm:

1.  Phiếu đăng ký dự tuyển (đính kèm trong hồ sơ này);
2.  Bằng tốt nghiệp THPT (phô tô công chứng) hoặc GCN tốt nghiệp tạm thời;
3.  Học bạ THPT hoặc bảng điểm (phô tô công chứng);
4.  Giấy khai sinh bản sao;
5.  Sơ yếu lý lịch (đính kèm trong hồ sơ này);
6.  04 CMND/Thẻ căn cước (phô tô);
7.  06 ảnh màu 3×4;
8.  02 bì thư có dán tem, ghi rõ địa chỉ gia đình và điện thoại liên lạc;
9.  Giấy chứng nhận thuộc diện ưu tiên (nếu có).

Hồ sơ Trung cấp gồm:

1.  Phiếu đăng ký dự tuyển (đính kèm trong hồ sơ này);
2. Bằng tốt nghiệp THCS/THPT (phô tô công chứng) hoặc GCN tốt nghiệp tạm thời;
3. Học bạ THCS/THPT (phô tô công chứng);
4.  Giấy khai sinh bản sao;
5.  Sơ yếu lý lịch (đính kèm trong hồ sơ này);
6.  CMND/Thẻ căn cước (phô tô);
7.  4 ảnh màu 3×4;
8.  2 bì thư có dán tem, ghi rõ địa chỉ gia đình và điện thoại liên lạc;
9.  Giấy chứng nhận thuộc diện ưu tiên (nếu có).

Hồ sơ Liên thông Trung cấp lên Cao đẳng gồm:

1.  Phiếu đăng ký dự tuyển (đính kèm trong hồ sơ này);
2.  Bản sao Bằng tốt nghiệp THPT (phô tô công chứng) hoặc GCN tốt nghiệp tạm thời;
3. Bản sao Bằng tốt nghiệp hệ Trung cấp hoặc GCN tốt nghiệp tạm thời hệ Trung cấp (phô tô công chứng);
4.  Bản sao bảng điểm Trung cấp (phô tô công chứng);
5.  Giấy khai sinh bản sao;
6.  Sơ yếu lý lịch (đính kèm trong hồ sơ này);
7.  04 bản sao CMND/Thẻ căn cước ((phô tô công chứng));
8.  03 ảnh màu 3×4. 
All in one