sòng bạc okada - trang web chính thức

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2023

KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC GẶP MẶT TRUYỀN THỐNG
NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11

     Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2023, sòng bạc okada xây dựng Kế hoạch tổ chức gặp mặt truyền thống ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  – Tổ chức gặp mặt, giao lưu, trao đổi và nói chuyện để cán bộ, giáo viên, nhân viên (CB, GV, NV) và học sinh – sinh viên (HSSV) trong Trường cùng ôn lại truyền thống “Tôn sư trọng đạo”, khơi dậy tình yêu nghề, giữ gìn đạo đức nhà giáo, đề cao sự cống hiến cho Nhà trường và ngành giáo dục.
  – Tạo không khí vui tươi, phấn khởi để CB, GV, NV và HSSV tích cực học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 2. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM
  – Thời gian: 09h00’ ngày 20/11/2023 (Thứ Hai).
  – Địa điểm: Hội trường khu giảng đường A.
 3. THÀNH PHẦN
  – Chủ tịch HĐT, Ban giám hiệu;
  – Cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn Trường (trừ Tổ bảo vệ và vệ sinh);
  – Đại diện các Trung tâm thuộc Trường, Ban Đào tạo lái xe;
  – Đại diện HSSV các lớp đang học tại Trường (mỗi lớp cử 03 HSSV).
 4. TRANG PHỤC:
  Đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên: Trang phục lịch sự.
  Đối với HSSV: Mặc đồng phục.
 5. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
  1. Văn nghệ chào mừng.
  2. Ban giám hiệu đọc thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ GTVT, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.
  3. Phòng Đào tạo báo cáo công tác tuyển sinh và đào tạo.
  4. Quyền Hiệu trưởng phát biểu chúc mừng.
 6. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
  1. Ban Giám hiệu: Chỉ đạo chung
  2. Phòng Đào tạo
   – Chụp ảnh, viết bài đăng trên Website của Trường;
   – Chuẩn bị báo cáo tuyển sinh và đào tạo.
  3. Phòng Công tác HSSV
   Đảm bảo công tác trật tự Hội trường.
  4. Đoàn thanh niên
   – Phụ trách trang trí, khánh tiết, công tác văn nghệ chào mừng;
   – Xây dựng chương trình chi tiết và bố trí người dẫn chương trình (MC).
  5. Phòng Quản trị Hành chính
   – Chuẩn bị hội trường, âm thanh, ánh sáng, nước uống;
   – Công tác an ninh, an toàn và trật tự trong Trường.
  6. Phòng Tài chính kế toán
   Chuẩn bị kinh phí chi do các đơn vị liên quan lập dự toán thực hiện.
  7. Các khoa
   – Thông báo đến toàn thể CB-GV-NV trong Khoa tham dự.
   – Thông báo cho những HSSV được cử tham dự (mỗi lớp 03 HSSV).
  8. Các Trung tâm thuộc Trường
   – Mỗi Trung tâm cử 05 người đại diện tham dự gặp mặt.
   – Riêng Trung tâm Đăng kiểm cử 03 người, Ban Đào tạo lái xe thuộc Phòng Đào tạo cử 30 người tham dự.

     Yêu cầu các đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này./.

Có thể bạn quan tâm

All in one