sòng bạc okada - trang web chính thức

Ngày

Môn thi

Các lớp

Phòng thi

Ghi chú
18/03/2024 Sáng Chính trị CĐ15ĐCN

CĐ15KTL

CĐ15CK

CĐ15S

CĐ15XD

CĐ15KT

Vắng rớt khóa trước

101, 102, 103, 201, 202, 203, 307, 401, 402, 403  
19/03/2024 Sáng Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp CĐ15ĐCN, CĐ14ĐCN 201  
CĐ15KTL, CĐ14KTL1 102
CĐ15CK, TC15CK, CĐ14CK2, TC14CK, CĐ13CK1 103
CĐ15XD, CĐ14XD 203
CD15KT 101
CĐ15S, CĐ14S4, CĐ13S4 202, 307, 401, 402, 403
20/03/2024 Sáng Thực hành nghề chứng từ sổ sách kế toán CĐ15KT, CĐ14KT, CĐ13KT 102  
22/03/2024 Sáng Thực hành nghề sử dụng phần mềm kế toán CĐ15KT, CĐ14KT, CĐ13KT 305  
20/03/2024 đến 27/3/2024 Cả ngày Thực hành nghề nghiệp Các lớp thi

thực hành nghề

Xưởng thực hành các khoa  

*Thời gian: 

  • – Buổi sáng: bắt đầu 07h30’
  • – Buổi chiều: bắt đầu 13h30’

*Ghi chú:     

  • – HSSV đi thi mang theo thẻ HSSV hoặc Căn cước công dân.

Có thể bạn quan tâm

All in one