sòng bạc okada - trang web chính thức

Thành phố  Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 3 năm 2024

KẾ HOẠCH
Về việc tổ chức chương trình Về nguồn
Tham quan khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi cho Học sinh – Sinh viên
 Năm học 2023-2024

– Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường;

– Căn cứ kế hoạch hoạt động của Phòng Công tác học sinh, sinh viên năm học 2023 2024;

Phòng Công tác học sinh, sinh viên phối hợp Đoàn thanh niên lập kế hoạch về việc tổ chức chương trình thăm quan Địa đạo Củ Chi cho cán bộ lớp, cán bộ Đoàn  năm học 2023 2024 như sau:

 1. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
  1. Mục đích:
   – Động viên tinh thần cho Học sinh, sinh viên trong toàn trường.
   – Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành chương trình hoạt động năm.
   – Kỷ niệm 49 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024);
   – Tạo không khí thi đua sôi nổi của tuổi trẻ Nhà trường, phát huy tinh thần học tập, sáng tạo của học sinh, sinh viên trong nhà trường.
  2. Yêu cầu:
   – Các hoạt động thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.
   – Học sinh sinh viên  tham gia đúng thành phần, bảo đảm an toàn.
 2. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM – ĐỐI TƯỢNG:
  1. Thời gian: Dự kiến vào ngày 06/4/2024 (Thứ bảy)
  2. Địa điểm: Di tích Địa đạo Củ Chi, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.
  3. Đối tượng: Dự kiến 100 người, bao gồm:
   – Cán bộ giáo viên, cán bộ Đoàn phụ trách chương trình Về nguồn (11 người)
   – Lớp trưởng, Bí thư Chi đoàn và 01 HSSV có kết quả học tập và điểm rèn luyện Xuất sắc (89 người/29 lớp).
   – Đối với những lớp đi thực tập thì không tham gia chương trình.
 3. NỘI DUNG – KINH PHÍ – PHƯƠNG TIỆN:
  1. Nội dung:
   – Tổ chức chương trình Về nguồn năm học 2023 – 2024: Tham quan Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi – Huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh.
   – Tổ chức dâng hương tại Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định.
   – Lễ dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Đền Bến Dược – Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi.
   –  Học sinh, sinh viên viết bài thu hoạch sau khi kết thúc chương trình (sau ngày tham quan HSSV nộp bài thu hoạch về Phòng Công tác HSSV).
  2. Kinh phí tổ chức và phương tiện di chuyển: (Dự trù kinh phí đính kèm).
   – Kinh phí di chuyển, tổ chức, ăn, uống và các chi phí có liên quan do Phòng Công tác Học sinh, sinh viên lên dự toán, chi theo Kế hoạch hoạt động năm 2024 của Phòng và Đoàn thanh niên.
   – Dự kiến thuê 02 xe (1xe/50 chỗ)
 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
  1. Thành lập Ban tổ chức:
  Ông: Nguyễn Văn Năm      Trưởng phòng Trưởng ban
  Ông: Đặng Thái Thanh      Bí thư Đoàn trường Phó Ban TT
  Bà: Nguyễn Thị Tuyết      P. Trưởng phòng Phó ban
  Ông: Nguyễn Thành Sơn      P. Bí thư TT Đoàn trường Thành viên
  Ông: Hoàng Anh Dũng      Trưởng ban QL KTX Phụ trách Y tế
  Ông: Trịnh Xuân Đức      Tổng giám thị Thành viên
  Ông: Lưu Hoàng Dương      Giám thị Thành viên
  Ông: Phạm Hữu Bắc      Giám thị Thành viên
  Ông: Nguyễn Minh Khương      Chuyên viên  Phòng Đào tạo Phụ trách truyền thông
  Ông: Tống Công Minh            Ủy viên BTV Đoàn trường            Thành viên
  Ông: Nguyễn Vũ Linh        Ủy viên BCH Đoàn trường           Thành viên
  1. Phòng Công tác học sinh sinh viên:
   – Triển khai Kế hoạch đến các Phòng, Khoa, lớp.
   – Dự trù kinh phí, khảo sát địa điểm tổ chức chương trình, phối hợp với Đoàn thanh niên trường nhằm tổ chức thành công chương trình về nguồn.
   – Lập danh sách đăng ký tham gia đúng đối tượng, thành phần theo kế hoạch.
  1. Đoàn Thanh niên:
   – Chuẩn bị chương trình, nội dung.
   – Tổ chức cho học sinh, sinh viên viết bài thu hoạch; chuẩn bị âm thanh di động, băng rôn cho chương trình.
  1. Phòng Đào tạo:
   – Phụ trách truyền thông.
  1. Các Khoa có học sinh, sinh viên tham gia:
   – Triển khai, thông tin đến các Giáo viên chủ nhiệm, học sinh, sinh viên nội dung theo kế hoạch.
   – Lập danh sách học sinh, sinh viên tham gia kèm 01 bản photo Căn cước công dân gửi về phòng Công tác học sinh, sinh viên – Đoàn thanh niên trước 16h30 ngày 22/3/2024 (Thứ sáu).

Có thể bạn quan tâm

All in one