sòng bạc okada - trang web chính thức

KẾ HOẠCH KHẢO SÁT, THĂM DÒ Ý KIẾN HỌC SINH, SINH VIÊN
VỀ HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GIÁO VIÊN
THÁNG 10, NĂM HỌC 2023-2024

      Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, giúp người học nhanh chóng tiếp cận được các yêu cầu của môn học và giúp giáo viên có thể điều chỉnh lại nội dung, phương pháp giảng dạy cho phù hợp, đề nghị các bạn vui lòng đọc và cho ý kiến vào phiếu thăm dò. Anh/Chị cho ý kiến bằng cách tích vào các ô cho là phù hợp nhất và đóng góp thêm ý kiến. Rất mong được Anh/Chị đóng góp ý kiến để hoạt động giảng dạy ngày càng tốt hơn.
Lịch khảo sát có link:
STT LỚP TÊN MOĐUL/MÔN HỌC

LINK KHẢO SÁT

GIÁO VIÊN NGÀY BẮT ĐẦU KS NGÀY KẾT THÚC KS NỘI DUNG

KS

GHI CHÚ
KHOA CƠ KHÍ ĐỘNG LỰC
1 CĐ15S2 BDSC HTTL &HSTĐ

Nguyễn Văn Tấn Trung

Võ Văn Đức

09/10/2023 13/10/2023 GV và GT 44
2 CĐ15S3 BDSC HT ĐHKK

Trần Ngọc Hưng

Ngô Đức Huy

13/10/2023 20/10/2023 GV và GT 40
3 KTCĐ và SC HT PNLĐT

Đặng Chí Nguyện

Trịnh Văn Hoanh

17/10/2023 24/10/2023 GV và GT 2
4 CĐ15S4 Kỹ thuật kiểm định

Nhan Minh Cường 06/10/2023 13/10/2023 GV và GT 42
5 Chẩn đoán trạng thái KT ô tô

Nguyễn Văn Chấn 09/10/2023 13/10/2023 GV và GT
6 Vẽ AutoCad

Phan Quang Vũ

Nguyễn Thị Hoàng Yến

06/10/2023 13/10/2023 GV và GT
7 CĐ15S5 KTCĐ và SC HT PNLĐT

Trịnh Văn Hoanh

Ngô Đức Huy

06/10/2023 13/10/2023 GV và GT 42
8 CĐ16S2 BDSC ĐCĐT

06/10/2023 13/10/2023 GV và GT 40
9 CĐ17S1 Dung Sai

Lương Trọng Nhân 16/10/2023 20/10/2023 GV và GT 50
10 CĐ17S2

 

 

CĐ17S2

CN khí nén thủy lực

Tăng Văn Sang 18/10/2023 25/10/2023 GV và GT 50
11 GD Pháp luật

Nguyễn Minh Khương 12/10/2023 19/10/2023 GV và GT
12 CĐ17S3 Dung Sai

Nguyễn Văn Năm 23/10/2023 27/10/2023 GV và GT 50
13 CĐ17S4 GD Pháp luật

Nguyễn Minh Khương 12/10/2023 19/10/2023 GV và GT 50
14 CĐ17S5 CN khí nén thủy lực

Tăng Văn Sang 16/10/2023 20/10/2023 GV và GT 47
KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
1 CĐ15CK Hàn cơ bản

Nguyễn Đình Khẩn 09/10/2023 13/10/2023 GV và GT 33
2 Phay nâng cao

Trần Văn Dũng

Lê Thị Mai

16/10/2023 20/10/2023 GV và GT
3 Tiện nâng cao

Nguyễn Kim Điền

Đinh Tiến Dũng

16/10/2023 20/10/2023 GV và GT
4 Tiện, phay CNC nâng cao

Tống Công Minh

Trần Ngọc Sáng

16/10/2023 20/10/2023 GV và GT
5 CĐ17CK KT an toàn – MTCN

Phan Văn Hảo 10/10/2023 17/10/2023 GV và GT 32
6 TC17CK KT an toàn – MTCN

Vũ Tất Bính 10/10/2023 17/10/2023 GV và GT 19
KHOA ĐIỆN CÔNG NGHIỆP
1 TC16KTL1 HTML DD& TN

Lê Xuân Thịnh

Nguyễn Thanh Phong

06/10/2023 13/10/2023 GV và GT 25
2 TC16KTL2 Điện tử chuyên ngành

Đỗ Trịnh Phong 09/10/2023 13/10/2023 GV và GT 26
3 CĐ15ĐCN Kỹ thuật lạnh

Lê Ngọc Hưng 18/10/2023 25/10/2023 GV và GT 20
4 PLC nâng cao

Nguyễn Thị Hồng Hà 20/10/2023 27/10/2023 GV và GT
5 CĐ15KTL TT TKLĐ sơ bộ HT ĐHKK

Nguyễn Giang Nam 19/10/2023 26/10/2023 GV và GT 26
6 Lò hơi

Lê Xuân Thịnh 20/10/2023 27/10/2023 GV và GT
7 CĐ16ĐCN PLC cơ bản

Đỗ Trọng Thanh

Nguyễn Thị Hồng Hà

16/10/2023 20/10/2023 GV và GT
8 Kỹ thuật xung số

Đặng Huấn

Đỗ Trịnh Phong

19/10/2023 26/10/2023 GV và GT
9 CĐ16KTL2 Điện tử công suất

Đặng Huấn

Phan Thị Thu Thảo

06/10/2023 13/10/2023 GV và GT 19
10 PLC

Đỗ Trọng Thanh 18/10/2023 25/10/2023 GV và GT
11 TC17KTL1 An toàn LĐĐL & VSCN

Đặng Huấn 16/10/2023 20/10/2023 GV và GT 44
12 Chính trị

Phạm Thị Phương Thảo 17/10/2023 24/10/2023 GV và GT
13 TC17KTL2 An toàn LĐĐL & VSCN

Đặng Huấn 16/10/2023 20/10/2023 GV và GT 43
14 Chính trị

Phạm Thị Phương Thảo 17/10/2023 24/10/2023 GV và GT
15 CĐ17KTL2 An toàn LĐĐL & VSCN

Đỗ Trịnh Phong 20/10/2023 27/10/2023 GV và GT 32
16 TC17ĐCN Vật liệu điện

Đỗ Trịnh Phong 16/10/2023 20/10/2023 GV và GT 37
17 Chính trị Phạm Thị Phương Thảo 17/10/2023 24/10/2023 GV và GT
18 CĐ17ĐCN Vật liệu điện

Đỗ Trịnh Phong 16/10/2023 20/10/2023 GV và GT 39
KHOA XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
1 CĐ16XD Kết cấu công trình

Lê Thị Tường Vi 06/10/2023 13/10/2023 GV và GT 22
2 TN Vật liệu xây dựng

Phạm Lê Minh

Nguyễn Đức Lập

09/10/2023 13/10/2023 GV và GT
3 Thiết kế đường

Lâm Thị Nhã 17/10/2023 24/10/2023 GV và GT
4 CĐ17XD An toàn lao động

Nguyễn Đức Lập 17/10/2023 24/10/2023 GV và GT
KHOA KINH TẾ
1 CĐ16KT Quản trị doanh nghiệp

Nguyễn Thanh Hải (74) 17/10/2023 24/10/2023 GV và GT 25
2 TC16KT Kế toán doanh nghiệp sản xuất 3

Nguyễn Thanh Hải (74) 24/10/2023 31/10/2023 GV và GT 18
3 CĐ15KT Phân tích hoạt động kinh doanh

Nguyễn Xuân Toàn 23/10/2023 30/10/2023 GV và GT 21
All in one