sòng bạc okada - trang web chính thức

KHOA CƠ KHÍ CHẾ TẠO
Email: [email protected]
Điện thoại liên hệ: 0283.9789.757

I. Tổng quan về khoa:
1. Chức năng:
Khoa Cơ khí chế tạo là đơn vị chuyên môn thuộc Trường: Đào tạo và bồi dưỡng người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp ở trình độ Cao đẳng, Trung cấp và trình độ thấp hơn thuộc các ngành, nghề: Cắt gọt kim loại, Hàn và đào tạo qua ban các nghề nguội, hàn.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
– Chủ động xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục theo chương trình của Khoa.

– Chủ động công tác tuyển sinh ngành, nghề đào tạo.
– Phối hợp với phòng Đào tạo xây dựng thời khóa biểu cho các lớp thuộc chuyên môn Khoa quản lý.
– Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục theo chương trình, kế hoạch đào tạo hàng năm của Trường.
– Tổ chức thực hiện việc biên soạn chương trình, tài liệu, giáo trình môn học, ngân hàng đề thi kết thúc mô đun/môn học, bảng quy trình thực hành các mô đun/môn học.
– Tổ chức nghiên cứu, đổi mới nội dung, cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập nhằm đảm bảo và nâng cao chất lượng đào tạo.
– Quản lý giảng viên, nhân viên và học sinh-sinh viên theo nghề thuộc chuyên môn của Khoa phụ trách.
– Chủ động xây dựng kế hoạch tài chính theo kế hoạch đào tạo, dự trù các chi phí cho công tác đào tạo.
– Chủ động xây dựng đội ngũ giảng viên, nhân viên trong Khoa.
– Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định của Hiệu trưởng, đề xuất xây dựng các kế hoạch bổ sung, bảo trì, sửa chữa, đầu tư trang thiết bị dạy và học, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh, an toàn về kỹ thuật, phòng cháy chữa cháy.
– Tổ chức thực hiện các hoạt động thực nghiệm, nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ vào quá trình đào tạo.
– Đảm bảo cơ sở vật chất cho học sinh-sinh viên tiến hành thực tập kết hợp sản xuất có hiệu quả trong học tập, rèn luyện tay nghề của từng học sinh-sinh viên. Chủ động cung ứng vật tư, nguyên – nhiên – vật liệu cho học sinh – sinh viên thực tập theo kế hoạch.
– Tổ chức việc dự giờ, phân tích, trao đổi, rút kinh nghiệm bồi dưỡng thực tế và nghiệp vụ sư phạm, nâng cao trình độ giảng dạy cho giảng viên.
– Thực hiện chế độ báo cáo kết quả đào tạo, giáo dục định kỳ cho Nhà trường theo quy định của Hiệu trưởng.
– Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về chất lượng đào tạo, giáo dục của học sinh-sinh viên trong Khoa.
– Trực tiếp đề nghị xét khen thưởng, kỷ luật viên chức-giảng viên, giáo vụ, nhân viên và học sinh-sinh viên do Khoa quản lý.
– Trực tiếp xem xét đánh giá và đề nghị công nhận chất lượng đội ngũ giảng viên.
– Tổng hợp kết qủa học tập của học sinh-sinh viên đề nghị Trường tổ chức thi tốt nghiệp cho học sinh – sinh viên  của Khoa.
– Tham gia xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất của Khoa và trực tiếp xây dựng các chi phí đào tạo của học sinh-sinh viên.
– Thành viên chính trong việc đề xuất bảo đảm chất lượng tiêu chuẩn kỹ thuật và thiết bị vật tư nguyên nhiện vật liệu phục vụ trong công tác đào tạo.
– Thành viên của Hội đồng đào tạo Nhà trường và các Hội đồng tuyển sinh, Hội đồng xét tốt nghiệp của Nhà trường.
– Đề nghị và quản lý đội ngũ giảng viên chủ nhiệm.
– Được liên kết, hợp tác đào tạo với các đơn vị khác trong phạm vi nghề đào tạo của Khoa.
– Thực hiện các hợp đồng đào tạo ngắn hạn, nâng bậc thợ. Tổ chức đào tạo cấp chứng chỉ cho các học viên có nhu cầu về lĩnh vực gia công cơ khí (nghề Cắt gọt kim loại, nghề Hàn).
– Thiết lập quan hệ với các doanh nghiệp liên quan đến ngành, nghề đào tạo của Khoa để học sinh-sinh viên thực tập và giới thiệu việc làm sau khi tốt nghiệp.
– Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; chủ động khai thác các dự án hợp tác, phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học và hoạt động dịch vụ có thu.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

II. Cơ cấu tổ chức:

  • Trưởng khoa: 01 Trưởng Khoa
  • Phó trưởng khoa: không quá 02 phó trưởng Khoa
  • Các tổ: Tổ bộ môn cắt gọt kim loại, Tổ bộ môn CNC, Tổ bộ môn qua ban
  • Số lượng giảng viên, CBCNV: 14 

III. Chương trình đào tạo ngành/hệ:
1. Hệ cao đẳng:

STT

Tên ngành

Mã ngành

Hình thức đào tạo

Thời gian đào đạo

Đối tượng tuyển sinh

1

Cắt gọt kim loại

6520121

Chính quy

2,5 năm

 

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

2

Hàn

6520123

Chính quy

2,5 năm

 2. Hệ trung cấp:

STT

Tên ngành

Mã ngành

Hình thức đào tạo

Thời gian đào đạo

Đối tượng tuyển sinh

1

Cắt gọt kim loại

5520121

Chính quy

2 năm

 

Tốt nghiệp THCS hoặc tương đương

2

Hàn

5520123

Chính quy

2 năm

IV. Hình ảnh đại diện khoa:

All in one