sòng bạc okada - trang web chính thức

KHOA XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
Email: [email protected]

Điện thoại liên hệ: (028)38.607.502

I. Tổng quan về khoa:
Khoa Xây dựng Công trình giao thông là đơn vị chuyên môn: Đào tạo và bồi dưỡng người lao động có kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp ở trình độ: Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề, sơ cấp nghề Xây dựng cầu đường bộ, Vận hành máy thi công nền, Vận hành máy thi công mặt, Xếp dỡ cơ giới tổng hợp.

II. Cơ cấu tổ chức:

  • Trưởng khoa: KS. Vũ Thế Đoàn
  • Phó trưởng khoa: Ths. Lâm Thị Nhã
  • Số lượng giảng viên, CBCNV: Tổng số 9 người, trong đó có 5 Thạc sĩ, 4 kỹ sư.

III. Chương trình đào tạo ngành/hệ:

  • Tên ngành: Xây dựng cầu đường bộ ; Hệ: Cao đẳng
  • Mã ngành/nghề: 6580205
  • Trình độ đào tạo: Cao đẳng
  • Hình thức đào tạo: Tập trung
  • Đối tượng tuyển sinh: Xét tuyển tốt nghiệp THPT và tương đương
  • Thời gian đào tạo: 2.5 năm

IV. Ảnh đại diện Khoa:

All in one