sòng bạc okada - trang web chính thức

TP. Hồ Chí Minh , ngày 14 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO
V/v ngưng hoạt động của Trung tâm kỹ năng THCG GTVT từ ngày 15/12/2023

 

Căn cứ vào Luật Giáo dục nghề nghiệp;
Căn cứ vào Thông tư số 04/2022/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ vào cuộc họp ngày 12/11/2023 giữa Ban giám hiệu trường Cao đẳng GTVT Trung ương III và Trung tâm THCG GTVT;

Trung tâm Kỹ năng thực hành cơ giới GTVT thông báo đến toàn thể học viên đã đăng ký đào tạo và sát hạch lái xe các hạng: B11, B2 và C tại Trung tâm như sau:

  • Kể từ ngày 15/12/2023: Trung tâm sẽ ngưng hoạt động. Các học viên cần giải quyết các vấn đề liên quan đến Trung tâm vui long liên hệ Ban đào tạo của Trung tâm (gặp cô Tuyết) để xử lý trước khi Trung tâm ngưng hoạt động.
  • Sau ngày 15/12/2023. Trung tâm sẽ không nhận giải quyết cho tất cả các trường hợp nói trên.

TB về việc ngưng hoạt động của TT KNTHCGGTVT

Có thể bạn quan tâm

All in one