sòng bạc okada - trang web chính thức

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 11 năm 2023.

THÔNG BÁO
Về việc tổ chức phiên tòa giả định
phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2023

 

          Căn cứ Kế hoạch số 1678/KH-PTP ngày 27/10/2023 về việc phối hợp tổ chức phiên tòa giả định và truyền thông, thực hiện trợ giúp pháp lý ở cơ sở của phòng Tư pháp quận Tân Phú.

          Nhà trường thông báo tới các Phòng, Khoa về việc tổ chức chương trình cho học sinh-sinh viên cụ thể như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
  – Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2023.
  – Nhằm đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh-sinh viên góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn hiện nay.
 2. NỘI DUNG THỤC HIỆN:
  1. Chủ đề:
   “Xét xử vụ án không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ”.
  2. Nội dung tuyên truyền:
   – Luật nghĩa vụ quân sự.
   – Luật Dân quân tự vệ.
  3. Thời gian, địa điểm, đối tượng:
   +/ Thời gian: Từ 07h15’ ngày 04 tháng 11 năm 2023 (Thứ 7).
   +/ Địa điểm: Hội trường Giảng đường A.
   +/ Đối tượng: HS-SV Cao đẳng và Trung cấp Khóa 17 trong toàn Trường.

          Lưu ý: Phòng CT.HS-SV điểm danh và tổng hợp danh sách HS-SV tham gia để làm căn cứ đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2023-2024 của HS-SV và căn cứ xét thi đua công tác giáo viên Chủ nhiệm năm 2024.

          Để chương trình diễn ra thành công, chất lượng và hiệu quả, Nhà trường yêu cầu các Khoa, GVCN, Ban cán sự các lớp đôn đốc học sinh-sinh viên tham gia đầy đủ, nghiêm túc theo thông báo này./.

Có thể bạn quan tâm

All in one