sòng bạc okada - trang web chính thức

THÔNG BÁO
Về việc tập huấn phòng chống sốt xuất huyết năm 2022

     Căn cứ công văn số 474/CYT-YTDP ký ngày 11/10/2022 về việc tổ chức lớp tập huấn phòng chống sốt xuất huyết năm 2022;
         Trường Cao đẳng GTVT TRUNG ƯƠNG III thông báo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, sinh viên tham gia lớp tập huấn phòng chống sốt xuất huyết năm 2022.

  1. Đối tượng tham gia
  • Mỗi Khoa, Phòng cử 01 người tham gia lớp tập huấn;
  • Ban cán sự các lớp khóa 16 tham gia lớp tập huấn;
  • HSSV ký túc xá cử 01 sinh viên đại diện phòng tham gia lớp tập huấn.
  1. Trang phục, công tác chuẩn bị
  • Mặc đồng phục thể dục , trang phục chỉnh tề.
  1. Thời gian – địa điểm

 Thời gian : 8h ngày 21 tháng 10 năm 2022

 Địa điểm : Tại hội trường khu Hiệu bộ

Để đảm bảo thời gian cho tập huấn phòng chống sốt xuất huyết năm 2022; Đề nghị các Khoa, Phòng, GVCN triển khai chi tiết thông báo này .

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký./.

Có thể bạn quan tâm

All in one