sòng bạc okada - trang web chính thức

THÔNG BÁO
Về việc triển khai lấy ý kiến về trải nghiệm học tập của HSSV

     Căn cứ vào kế hoạch triển khai Dự án hợp tác với Hội đồng Anh về “Xây dựng và phát triển hệ thống đảm bảo chất lượng dạy nghề tại Trường Cao đẳng nghề Giao thông vận tải Trung ương III”;
      Nhà trường thông báo đến các khoa và học sinh- sinh viên kế hoạch khảo sát lấy ý kiến về trải nghiệm học tập của học sinh – sinh viên tại trường như sau:
1. Đối tượng thực hiện khảo sát lấy ý kiến: tất cả học sinh- sinh viên hệ CĐN và TCN khóa 9 theo lịch đã chọn kèm theo.
2. Thời gian thực hiện: giờ sinh hoạt chủ nhiệm của các lớp vào thứ 6 ngày 19/5/2017.
3. Địa điểm: tại phòng học của các lớp.
Nội dung:
– Tổ điều phối dự án (theo lịch phân công) sẽ đến các lớp lấy ý kiến trực tiếp từ sinh viên về trải nghiệm học tập tại trường theo bộ câu hỏi đã được phê duyệt.
Ghi chú: Đề nghị GVCN các lớp thông báo HSSV tham dự đầy đủ buổi khảo sát.
     Yêu cầu các Phòng, Khoa, thành viên tổ dự án và HSSV các lớp thực hiện nghiêm túc thông báo này./.

HIỆU TRƯỞNG
( đã ký)

Vũ Đức Thiệu

Xem chi tiết văn bản

Có thể bạn quan tâm

All in one